Privacy statement

Respect voor uw gegevens en vertrouwelijkheid

Habrobouw respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met dit privacy Statement. Dit privacy statement is alleen van toepassing op onze internetsite en niet op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Gebruik en beveiliging

Wij gebruiken uw gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en het verkoopproces zo goed mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens alleen gebruiken met uw toestemming. Habrobouw zal uw persoonlijke gegevens niet verkopen en zal deze uitsluitend aan anderen ter beschikking stellen die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Habrobouw draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van hun bestanden waarin persoons- en verkeersgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Habrobouw gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies maken het voor ons mogelijk om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Door onze website te bezoeken gaat u hiermee akkoord. Ook hier gaan wij zorgvuldig en vertrouwelijk mee om. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoeken van de site van Habrobouw geen cookies ontvangt.

Informatie wet bescherming persoonsgegevens en contact

Voor algemene informatie over de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het aanvragen van een brochure kunt u terecht bij de Infolijn van rijksoverheid, of via www.rijksoverheid.nl alwaar de meeste informatie in PDF formaat te verkrijgen is.

Habrobouw mag en kan wijzigingen aanbrengen in dit privacy statement. Het is daarom aan te raden dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Als u nog vragen mocht hebben over het Privacy Statement  van Habrobouw, dan kunt u contact met ons opnemen.