Wanneer mag u vergunningsvrij bouwen en wanneer niet?

10 mei 2023
Vergunningsvrij bouwen

Een grotere woonkamer door een aanbouw aan uw woning. Een schuur, garage of plantenkas in de tuin, een carport op de oprit voor uw auto. Of een mantelzorgwoning voor een familielid die uw zorg nodig heeft. Er zijn vele varianten te bedenken om uw woonhuis uit te breiden. Hiervoor gelden wel bepaalde voorwaarden en mogelijk heeft u een vergunning nodig. Maar wanneer mag u vergunningsvrij bouwen? In dit artikel leggen we u uit wanneer u vergunningsvrij mag bouwen en wanneer niet.

Wanneer mag u vergunningsvrij bouwen?

Het scheelt een hoop tijd en werk om uw aanbouw aan huis zonder vergunning uit te laten voeren. Hierbij is wel van belang waar u op het erf wilt bouwen. Vergunningsvrije bijbehorende bouwwerken zijn niet toegestaan op een voor- en zijerf die liggen in een hoeksituatie langs openbaar toegankelijk gebied. Er mag alleen gebouwd worden in het achtererfgebied. Achtererfgebied is erf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 meter achter de voorkant en van daaruit evenwijdig loopt met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied. Dit zonder het hoofdgebouw opnieuw te doorkruisen of in het erf achter het hoofdgebouw te komen. Verderop in dit artikel zullen we dit nog concretiseren.

Bebouwingsgebied

Onder meer uit planologisch oogpunt mag een achtererf niet helemaal volgebouwd worden. Om de toelaatbare oppervlakte van een vergunningsvrij te bouwen bijbehorend bouwwerk te bepalen, wordt uitgegaan van een zogenoemde ‘nul situatie’. Vanuit die nul situatie mag een bepaalde hoeveelheid vierkante meters worden bebouwd. Voor die nul situatie wordt uitgegaan van het hoofdgebouw zoals dat indertijd volgens de vergunning is opgeleverd. Bij dit oorspronkelijk hoofdgebouw mag in het achtererfgebied een bepaalde oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken worden gebouwd.

Concreet

Wellicht klinkt het bovenstaande erg ingewikkeld. Samengevat komt het op het volgende neer. Je mag maximaal 50% van een erf (tot 100 m²) bebouwen. Tot de 4 meter mag het bij het hoofdgebouw behoren (als woonkamer/keuken), buiten de 4 meter moet het ondergeschikt zijn (bijkeuken/berging/schuur). Binnen de 4 meter zone mag de aanbouw niet hoger zijn dan 0,30 meter boven de verdiepingsvloer tot een maximum van 5 meter. Buiten de 4 meter zone mag er een puntdak op met een goot van 3 meter en een nok van maximaal 5 meter. Hierbij moet worden voldaan aan de volgende formule: max. nokhoogte (m) = (afstand daknok tot erfgrens (m) x 0,47) + 3.

Kortom, het blijft een ingewikkeld vraagstuk. Maar of het nu gaat om een standaard aanbouw aan een huis van 2,5 bij 6 meter of een uitbouw om de hoek van uw woning heen, Habrobouw helpt u hierbij graag! Wilt u hulp bij een aanbouw aan uw woning of heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op en we helpen u graag verder.

Terug naar overzicht